یک نوحه خوانسه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

بهمن ۱۳۹۰ - دانلود نوحه ترکی و فارسی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.